Image
لوازم التحریر
  تاریخچه پیدایش کاغذ         کاغذ از مهمترین موادی است که انسان را در مرحله علم و تمدن با قدمهای سریع پیش انداخته و در این راه به او کمکهای بزرگ کرده‌است . صنعت...
Image
سالوادور دالی
    تاریخچه اثر :  سالوادور این تابلو را پس از پایان جنگ داخلی اسپانیا و پیش از شروع جنگ جهانی دوم، در سال 1940، با رنگ‌روغن روی بومی با ابعاد 64*79 سانتی‌متر کشیده است و تابلو...
Image
مطالب عمومی
مغز انسان مانند یک رایانه قدرتمند است که خاطراتمان را ذخیره می کند و این که ما در مقام یک انسان چگونه فکر می کنیم و واکنش نشان می دهیم را کنترل می کند. مغز انسان در طول زمان تکامل یافته و برخی از...
Image
Image
Image