نقاشی چهره جنگ

  

 تاریخچه اثر : 

سالوادور این تابلو را پس از پایان جنگ داخلی اسپانیا و پیش از شروع جنگ جهانی دوم، در سال 1940، با رنگ‌روغن روی بومی با ابعاد 64*79 سانتی‌متر کشیده است و تابلو اکنون در موزه‌ی بویمانس فان بنینگن در رتردام هلند نگهداری می‌شود.

 

تابلوی خواب jpg

 

تحلیل و تفسیر متفاوت از این اثر : 

در چهره‌ی جنگ سالوادور دالی ترس بی‌پایان از جنگ به بهترین وجه ممکن به‌تصویر درآمده است. سر بی‌تن هراسان از جنگ، معلق در برهوتی بی‌پایان، درگیر با مارهای گزنده با تمام وجود فریاد وحشت سر داده و این وحشت به‌شکلی بی‌پایان در چهره‌های تودرتوی نهفته در چشم‌ها و دهان سوژه ادامه پیدا می‌کند.

 

 

سالوادور عجیب

 

 

"هر روز صبح وقتي از خواب بلند مي شوم، با خودم مي گويم چه لذتي بالاتر از اينکه مثل «سالوادور دالي» باشي؟! و سريع از خودم مي پرسم امروز چه کار شگفت انگيزي خواهد کرد اين سالوادور دالي؟!» اين جملات را کسي درباره نقاش، مجسمه ساز و گرافيست اسپانيايي «سالوادور دالي» نگفته است. اينها اظهارنظرهاي خود او درباره خودش است! دالي فردي خيال پرداز بود که براي جلب توجه ديگران کارهاي عجيبي مي کرد و حرف هاي عجيبي مي زد. همين تفاوت شخصيت هم باعث مي شد تا توجه بيشتري به نقاشي هاي او نشان داده شود . "